messages.po 9.11 KB
Newer Older
stef's avatar
stef committed
1
2
3
# Translation for nmon
# This file is distributed under the same license as the nnmon project.
# Juraj Bednar <jooray@gmail.com>
stef's avatar
stef committed
4
5
6
#
msgid ""
msgstr ""
stef's avatar
stef committed
7
8
"Project-Id-Version: nnmon 0.00000000000001\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: jooray@gmail.com\n"
9
"POT-Creation-Date: 2011-09-22 03:30+0200\n"
stef's avatar
stef committed
10
11
12
"PO-Revision-Date: 2011-09-22 00:55+0200\n"
"Last-Translator: Juraj Bednar <jooray@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <sk@li.org>\n"
stef's avatar
stef committed
13
14
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && "
"n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2)\n"
stef's avatar
stef committed
15
16
17
18
19
20
21
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Generated-By: Babel 0.9.6\n"

#: bt/forms.py:20
msgid "EU member state where the restriction is reported."
stef's avatar
stef committed
22
msgstr "Členský štát EÚ, kde nahlasujete obmedzenie"
stef's avatar
stef committed
23
24
25

#: bt/forms.py:21
msgid "The ISP or operator providing the Internet service."
stef's avatar
stef committed
26
msgstr "Poskytovateľ pripojenia na Internet alebo operátor"
stef's avatar
stef committed
27
28
29
30
31

#: bt/forms.py:22
msgid ""
"The specific contract at the ISP provider. (please be as specific as "
"possible)"
stef's avatar
stef committed
32
msgstr "Typ zmluvy u poskytovateľa pripojenia. (Prosím buďte čo najpresnejší)"
stef's avatar
stef committed
33
34
35

#: bt/forms.py:23
msgid "Is the Internet connection over mobile or fixed line?"
stef's avatar
stef committed
36
msgstr "Je Internet cez mobilnú alebo pevnú linku?"
stef's avatar
stef committed
37
38
39
40
41
42

#: bt/forms.py:24
msgid ""
"Please describe the symptoms you are experiencing. What service or site, "
"or person is unavailable or seems artificially slowed down."
msgstr ""
stef's avatar
stef committed
43
44
"Prosím opíšte symptómy. Ktorá služba, stránka alebo osoba sú nedostupné "
"alebo sa javia byť umelo spomalené."
stef's avatar
stef committed
45
46
47

#: bt/forms.py:25
msgid "Email (set this to enable saving)"
stef's avatar
stef committed
48
msgstr "E-mail (vyplňte ak chcete umožniť ukladanie)"
stef's avatar
stef committed
49
50
51
52

#: bt/forms.py:25
msgid ""
"We need your email to validate your report. Your email address is "
stef's avatar
stef committed
53
"obligatory, but we will never use your personal data for anything else "
stef's avatar
stef committed
54
55
"than checking the submission."
msgstr ""
stef's avatar
stef committed
56
"Potrebujeme vašu e-mailovú adresu na overenie vášho ohlásenia. Vaša "
stef's avatar
stef committed
57
58
"e-mailová adresa je povinná, ale nikdy nepoužijeme vaše osobné údaje na "
"nič iné ako kontrolu tohto príspevku."
stef's avatar
stef committed
59
60
61

#: bt/forms.py:26
msgid "Name or nickname"
stef's avatar
stef committed
62
msgstr "Meno alebo prezývka"
stef's avatar
stef committed
63
64
65

#: bt/forms.py:26
msgid "We need some name to display that instead of an email address."
stef's avatar
stef committed
66
msgstr "Potrebujeme nejaké meno na zobrazenie namiesto e-mailovej adresy."
stef's avatar
stef committed
67
68
69

#: bt/forms.py:27
msgid "Attach screenshot, document or any other relevant information."
stef's avatar
stef committed
70
71
72
msgstr ""
"Priložte snímku obrazovky, dokument alebo akékoľvek iné relevantné "
"informácie"
stef's avatar
stef committed
73
74
75

#: bt/forms.py:28
msgid "What is the affected resource. (optional)"
stef's avatar
stef committed
76
msgstr "Aký zdroj je zasiahnutý obmedzením. (voliteľné)"
stef's avatar
stef committed
77
78
79

#: bt/forms.py:29
msgid "Please specify the name of the affected resource. (optional)"
stef's avatar
stef committed
80
msgstr "Prosím špecifikujte zdroj zasiahnutý obmedzením. (voliteľné)"
stef's avatar
stef committed
81
82
83

#: bt/forms.py:30
msgid "Is the Resource Blocked or otherwise discrimated? (optional)"
stef's avatar
stef committed
84
msgstr "Je zdroj blokovaný alebo nejak inak obmedzený? (voliteľné)"
stef's avatar
stef committed
85
86
87
88
89

#: bt/forms.py:31
msgid ""
"Is the restriction only temporary, e.g. due to network overload? "
"(optional)"
stef's avatar
stef committed
90
msgstr "Je obmedzenie iba dočasné, napríklad kvôli preťaženiu siete? (voliteľné)"
stef's avatar
stef committed
91
92
93
94
95
96

#: bt/forms.py:32
msgid ""
"Is there another offer provided by this Operator which removes this "
"restriction? (optional)"
msgstr ""
stef's avatar
stef committed
97
98
"Existuje iná ponuka poskytovaná týmto operátorom, ktorá zruší toto "
"obmedzenie? (voliteľné)"
stef's avatar
stef committed
99
100
101

#: bt/forms.py:33
msgid "Is the restriction described in the subscribers contract? (optional)"
stef's avatar
stef committed
102
msgstr "Je toto obmedzenie popísané v zmluve o pripojení? (voliteľné)"
stef's avatar
stef committed
103
104
105
106
107
108

#: bt/forms.py:34
msgid ""
"Please copy the relevant section describing the restriction from the user"
" contract. (optional)"
msgstr ""
stef's avatar
stef committed
109
110
"Prosím skopírujte príslušnú časť, ktorá popisuje toto obmedzenie zo "
"zmluvy o pripojení. (voliteľné)"
stef's avatar
stef committed
111
112

#: bt/forms.py:35
113
#, fuzzy
stef's avatar
stef committed
114
msgid ""
115
116
"In order to protect against spam, please fill in the result of the "
"following calculation. (note the + and the * are somewhat confusing)"
stef's avatar
stef committed
117
msgstr ""
stef's avatar
stef committed
118
119
"Je nám ľúto, že sa musíme chrániť pred automatickými útokmi, prosím "
"prepáčte nám toto nepohodlie. (pozor, + a * sú si trochu podobné)"
stef's avatar
stef committed
120
121
122

#: bt/models.py:6
msgid "Belgium"
stef's avatar
stef committed
123
msgstr "Belgicko"
stef's avatar
stef committed
124
125
126

#: bt/models.py:7
msgid "Bulgaria"
stef's avatar
stef committed
127
msgstr "Bulharsko"
stef's avatar
stef committed
128
129
130

#: bt/models.py:8
msgid "Czech Republic"
stef's avatar
stef committed
131
msgstr "Česká Republika"
stef's avatar
stef committed
132
133
134

#: bt/models.py:9
msgid "Denmark"
stef's avatar
stef committed
135
msgstr "Dánsko"
stef's avatar
stef committed
136
137
138

#: bt/models.py:10
msgid "Germany"
stef's avatar
stef committed
139
msgstr "Nemecko"
stef's avatar
stef committed
140
141
142

#: bt/models.py:11
msgid "Estonia"
stef's avatar
stef committed
143
msgstr "Estónsko"
stef's avatar
stef committed
144
145
146

#: bt/models.py:12
msgid "Ireland"
stef's avatar
stef committed
147
msgstr "Írsko"
stef's avatar
stef committed
148
149
150

#: bt/models.py:13
msgid "Greece"
stef's avatar
stef committed
151
msgstr "Grécko"
stef's avatar
stef committed
152
153
154

#: bt/models.py:14
msgid "Spain"
stef's avatar
stef committed
155
msgstr "Španielsko"
stef's avatar
stef committed
156
157
158

#: bt/models.py:15
msgid "France"
stef's avatar
stef committed
159
msgstr "Francúzsko"
stef's avatar
stef committed
160
161
162

#: bt/models.py:16
msgid "Italy"
stef's avatar
stef committed
163
msgstr "Taliansko"
stef's avatar
stef committed
164
165
166

#: bt/models.py:17
msgid "Cyprus"
stef's avatar
stef committed
167
msgstr "Cyprus"
stef's avatar
stef committed
168
169
170

#: bt/models.py:18
msgid "Latvia"
stef's avatar
stef committed
171
msgstr "Lotyšsko"
stef's avatar
stef committed
172
173
174

#: bt/models.py:19
msgid "Lithuania"
stef's avatar
stef committed
175
msgstr "Litva"
stef's avatar
stef committed
176
177
178

#: bt/models.py:20
msgid "Luxembourg"
stef's avatar
stef committed
179
msgstr "Luxembursko"
stef's avatar
stef committed
180
181
182

#: bt/models.py:21
msgid "Hungary"
stef's avatar
stef committed
183
msgstr "Maďarsko"
stef's avatar
stef committed
184
185
186

#: bt/models.py:22
msgid "Malta"
stef's avatar
stef committed
187
msgstr "Malta"
stef's avatar
stef committed
188
189
190

#: bt/models.py:23
msgid "Netherlands"
stef's avatar
stef committed
191
msgstr "Holandsko"
stef's avatar
stef committed
192
193
194

#: bt/models.py:24
msgid "Austria"
stef's avatar
stef committed
195
msgstr "Rakúsko"
stef's avatar
stef committed
196
197
198

#: bt/models.py:25
msgid "Poland"
stef's avatar
stef committed
199
msgstr "Poľsko"
stef's avatar
stef committed
200
201
202

#: bt/models.py:26
msgid "Portugal"
stef's avatar
stef committed
203
msgstr "Portugalsko"
stef's avatar
stef committed
204
205
206

#: bt/models.py:27
msgid "Romania"
stef's avatar
stef committed
207
msgstr "Rumunsko"
stef's avatar
stef committed
208
209
210

#: bt/models.py:28
msgid "Slovenia"
stef's avatar
stef committed
211
msgstr "Slovinsko"
stef's avatar
stef committed
212
213
214

#: bt/models.py:29
msgid "Slovakia"
stef's avatar
stef committed
215
msgstr "Slovensko"
stef's avatar
stef committed
216
217
218

#: bt/models.py:30
msgid "Finland"
stef's avatar
stef committed
219
msgstr "Fínsko"
stef's avatar
stef committed
220
221
222

#: bt/models.py:31
msgid "Sweden"
stef's avatar
stef committed
223
msgstr "Švédsko"
stef's avatar
stef committed
224
225
226

#: bt/models.py:32
msgid "United Kingdom "
stef's avatar
stef committed
227
msgstr "Veľká Británia "
stef's avatar
stef committed
228
229
230

#: bt/models.py:36
msgid "port"
stef's avatar
stef committed
231
msgstr "port"
stef's avatar
stef committed
232
233
234

#: bt/models.py:37
msgid "protocol"
stef's avatar
stef committed
235
msgstr "protokol"
stef's avatar
stef committed
236
237
238

#: bt/models.py:38
msgid "service"
stef's avatar
stef committed
239
msgstr "služba"
stef's avatar
stef committed
240
241
242

#: bt/models.py:39
msgid "site"
stef's avatar
stef committed
243
msgstr "stránka"
stef's avatar
stef committed
244
245
246

#: bt/models.py:40
msgid "user"
stef's avatar
stef committed
247
msgstr "užívateľ"
stef's avatar
stef committed
248
249
250

#: bt/models.py:41
msgid "ip"
stef's avatar
stef committed
251
msgstr "ip"
stef's avatar
stef committed
252
253
254

#: bt/models.py:44
msgid "Blocking"
stef's avatar
stef committed
255
msgstr "Blokovanie"
stef's avatar
stef committed
256
257
258

#: bt/models.py:45
msgid "Throttling"
stef's avatar
stef committed
259
msgstr "Obmedzenie"
stef's avatar
stef committed
260
261
262

#: bt/models.py:48
msgid "Fixed"
stef's avatar
stef committed
263
msgstr "Pevné"
stef's avatar
stef committed
264
265
266

#: bt/models.py:49
msgid "Mobile"
stef's avatar
stef committed
267
msgstr "Mobilné"
stef's avatar
stef committed
268
269
270
271

#: bt/models.py:87
#, python-format
msgid "Comment #%s"
stef's avatar
stef committed
272
msgstr "Komentár #%s"
stef's avatar
stef committed
273
274
275

#: bt/multifile.py:135
msgid "No file was submitted. Check the encoding type on the form."
stef's avatar
stef committed
276
msgstr "Žiadný súbor nebol pripojený. Prosím skontrolujte kódovanie formulára."
stef's avatar
stef committed
277
278
279

#: bt/multifile.py:137
msgid "No file was submitted."
stef's avatar
stef committed
280
msgstr "Žiadny súbor nebol pripojený."
stef's avatar
stef committed
281
282
283

#: bt/multifile.py:141
msgid "The submitted file is empty."
stef's avatar
stef committed
284
msgstr "Pripojený súbor je prázdny."
stef's avatar
stef committed
285
286
287

#: bt/multifile.py:144
msgid "An incorrect number of files were uploaded."
stef's avatar
stef committed
288
msgstr "Bol pripojený nesprávny počet súborov."
stef's avatar
stef committed
289
290
291

#: bt/views.py:50 bt/views.py:70
msgid "Thank you, this has been already activated"
stef's avatar
stef committed
292
msgstr "Ďakujeme, toto bolo už aktivované"
stef's avatar
stef committed
293
294
295
296

#: bt/views.py:54
#, python-format
msgid "A new report was submitted. To approve click here: %s/moderate/?key=%s\n"
stef's avatar
stef committed
297
298
299
msgstr ""
"Nové ohlásenie bolo pridané. Pre schválenie kliknite sem: "
"%s/moderate/?key=%s\n"
stef's avatar
stef committed
300
301
302

#: bt/views.py:55
msgid "NNMon submission approval"
stef's avatar
stef committed
303
msgstr "NNMon schválenie príspevku"
stef's avatar
stef committed
304
305
306
307
308
309

#: bt/views.py:63
msgid ""
"Thank you for verifying your submission. It will be listed shortly, after"
" we've checked that the report is valid."
msgstr ""
stef's avatar
stef committed
310
311
"Ďakujeme vám za schválenie vášho príspevku. Čoskoro bude zverejnený, "
"potom ako skontrolujeme, či je príspevok platný."
stef's avatar
stef committed
312
313
314

#: bt/views.py:72
msgid "No such key"
stef's avatar
stef committed
315
msgstr "Taký kľúč neexistuje"
stef's avatar
stef committed
316
317
318
319

#: bt/views.py:77
#, python-format
msgid "New infringement reported for %s (%s) %s"
stef's avatar
stef committed
320
msgstr "Nové porušenie bolo ohlásené pre %s (%s) %s"
stef's avatar
stef committed
321
322
323

#: bt/views.py:82
msgid "Thank you for approving the submission."
stef's avatar
stef committed
324
msgstr "Ďakujeme vám za schválenie vášho príspevku."
stef's avatar
stef committed
325
326
327

#: bt/views.py:86
msgid "Thank you for deleting the submission."
stef's avatar
stef committed
328
msgstr "Ďakujeme vám za zmazanie príspevku."
stef's avatar
stef committed
329
330
331

#: bt/views.py:97
msgid "Thank you, this has been already confirmed"
stef's avatar
stef committed
332
msgstr "Ďakujeme, tento príspevok bol už potvrdený"
stef's avatar
stef committed
333
334
335

#: bt/views.py:99
msgid "Thank you for your confirmation"
stef's avatar
stef committed
336
msgstr "Ďakujeme vám za potvrdenie"
stef's avatar
stef committed
337
338
339

#: bt/views.py:104
msgid "Thank you for verifying your confirmation"
stef's avatar
stef committed
340
msgstr "Ďakujeme za overenie vášho potvrdenia"
stef's avatar
stef committed
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350

#: bt/views.py:109
#, python-format
msgid ""
"Thank you for submitting a new report. To finalize your submission please"
" confirm using your validation key.\n"
"Your verification key is %s/%s%s\n"
"Please note that reports are moderated, it might take some time before "
"your report appears online. Thank you for your patience."
msgstr ""
stef's avatar
stef committed
351
352
"Ďakujeme za odoslanie nového príspevku. Pre finalizáciu vášho príspevku "
"ho prosím potvrďte pomocou overovacieho kľúča.\n"
stef's avatar
stef committed
353
354
355
"Váš overovací kľúč je %s/%s%s\n"
"Prosím berte na vedomie, že príspevky sú moderované, takže môže chvíľu "
"trvať, kým sa váš príspevok objaví on-line. Ďakujeme za trpezlivosť."
stef's avatar
stef committed
356
357
358

#: bt/views.py:110
msgid "NNMon submission verification"
stef's avatar
stef committed
359
msgstr "NNMon kontrola príspevku"
stef's avatar
stef committed
360
361
362
363
364
365

#: bt/views.py:157
msgid ""
"Thank you for submitting this report, you will receive a verification "
"email shortly."
msgstr ""
stef's avatar
stef committed
366
367
"Ďakujeme za odoslanie tohto príspevku, čoskoro dostanete verifikačný "
"e-mail."
stef's avatar
stef committed
368