messages.po 26.8 KB
Newer Older
stef's avatar
stef committed
1
2
3
# Translation for nmon
# This file is distributed under the same license as the nnmon project.
# Juraj Bednar <jooray@gmail.com>
stef's avatar
stef committed
4
5
6
#
msgid ""
msgstr ""
stef's avatar
stef committed
7
8
"Project-Id-Version: nnmon 0.00000000000001\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: jooray@gmail.com\n"
stef's avatar
stef committed
9
"POT-Creation-Date: 2011-09-22 17:44+0200\n"
stef's avatar
stef committed
10
11
12
"PO-Revision-Date: 2011-09-22 00:55+0200\n"
"Last-Translator: Juraj Bednar <jooray@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <sk@li.org>\n"
stef's avatar
stef committed
13
14
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && "
"n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2)\n"
stef's avatar
stef committed
15
16
17
18
19
20
21
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Generated-By: Babel 0.9.6\n"

#: bt/forms.py:20
msgid "EU member state where the restriction is reported."
stef's avatar
stef committed
22
msgstr "Členský štát EÚ, kde nahlasujete obmedzenie"
stef's avatar
stef committed
23
24
25

#: bt/forms.py:21
msgid "The ISP or operator providing the Internet service."
stef's avatar
stef committed
26
msgstr "Poskytovateľ pripojenia na Internet alebo operátor"
stef's avatar
stef committed
27
28
29
30
31

#: bt/forms.py:22
msgid ""
"The specific contract at the ISP provider. (please be as specific as "
"possible)"
stef's avatar
stef committed
32
msgstr "Typ zmluvy u poskytovateľa pripojenia. (Prosím buďte čo najpresnejší)"
stef's avatar
stef committed
33
34
35

#: bt/forms.py:23
msgid "Is the Internet connection over mobile or fixed line?"
stef's avatar
stef committed
36
msgstr "Je Internet cez mobilnú alebo pevnú linku?"
stef's avatar
stef committed
37
38
39
40
41
42

#: bt/forms.py:24
msgid ""
"Please describe the symptoms you are experiencing. What service or site, "
"or person is unavailable or seems artificially slowed down."
msgstr ""
stef's avatar
stef committed
43
44
"Prosím opíšte symptómy. Ktorá služba, stránka alebo osoba sú nedostupné "
"alebo sa javia byť umelo spomalené."
stef's avatar
stef committed
45
46
47

#: bt/forms.py:25
msgid "Email (set this to enable saving)"
stef's avatar
stef committed
48
msgstr "E-mail (vyplňte ak chcete umožniť ukladanie)"
stef's avatar
stef committed
49
50
51
52

#: bt/forms.py:25
msgid ""
"We need your email to validate your report. Your email address is "
stef's avatar
stef committed
53
"obligatory, but we will never use your personal data for anything else "
stef's avatar
stef committed
54
55
"than checking the submission."
msgstr ""
stef's avatar
stef committed
56
"Potrebujeme vašu e-mailovú adresu na overenie vášho ohlásenia. Vaša "
stef's avatar
stef committed
57
58
"e-mailová adresa je povinná, ale nikdy nepoužijeme vaše osobné údaje na "
"nič iné ako kontrolu tohto príspevku."
stef's avatar
stef committed
59
60
61

#: bt/forms.py:26
msgid "Name or nickname"
stef's avatar
stef committed
62
msgstr "Meno alebo prezývka"
stef's avatar
stef committed
63
64
65

#: bt/forms.py:26
msgid "We need some name to display that instead of an email address."
stef's avatar
stef committed
66
msgstr "Potrebujeme nejaké meno na zobrazenie namiesto e-mailovej adresy."
stef's avatar
stef committed
67
68
69

#: bt/forms.py:27
msgid "Attach screenshot, document or any other relevant information."
stef's avatar
stef committed
70
71
72
msgstr ""
"Priložte snímku obrazovky, dokument alebo akékoľvek iné relevantné "
"informácie"
stef's avatar
stef committed
73
74
75

#: bt/forms.py:28
msgid "What is the affected resource. (optional)"
stef's avatar
stef committed
76
msgstr "Aký zdroj je zasiahnutý obmedzením. (voliteľné)"
stef's avatar
stef committed
77
78
79

#: bt/forms.py:29
msgid "Please specify the name of the affected resource. (optional)"
stef's avatar
stef committed
80
msgstr "Prosím špecifikujte zdroj zasiahnutý obmedzením. (voliteľné)"
stef's avatar
stef committed
81
82
83

#: bt/forms.py:30
msgid "Is the Resource Blocked or otherwise discrimated? (optional)"
stef's avatar
stef committed
84
msgstr "Je zdroj blokovaný alebo nejak inak obmedzený? (voliteľné)"
stef's avatar
stef committed
85
86
87
88
89

#: bt/forms.py:31
msgid ""
"Is the restriction only temporary, e.g. due to network overload? "
"(optional)"
stef's avatar
stef committed
90
msgstr "Je obmedzenie iba dočasné, napríklad kvôli preťaženiu siete? (voliteľné)"
stef's avatar
stef committed
91
92
93
94
95
96

#: bt/forms.py:32
msgid ""
"Is there another offer provided by this Operator which removes this "
"restriction? (optional)"
msgstr ""
stef's avatar
stef committed
97
98
"Existuje iná ponuka poskytovaná týmto operátorom, ktorá zruší toto "
"obmedzenie? (voliteľné)"
stef's avatar
stef committed
99
100
101

#: bt/forms.py:33
msgid "Is the restriction described in the subscribers contract? (optional)"
stef's avatar
stef committed
102
msgstr "Je toto obmedzenie popísané v zmluve o pripojení? (voliteľné)"
stef's avatar
stef committed
103
104
105
106
107
108

#: bt/forms.py:34
msgid ""
"Please copy the relevant section describing the restriction from the user"
" contract. (optional)"
msgstr ""
stef's avatar
stef committed
109
110
"Prosím skopírujte príslušnú časť, ktorá popisuje toto obmedzenie zo "
"zmluvy o pripojení. (voliteľné)"
stef's avatar
stef committed
111
112

#: bt/forms.py:35
113
#, fuzzy
stef's avatar
stef committed
114
msgid ""
115
116
"In order to protect against spam, please fill in the result of the "
"following calculation. (note the + and the * are somewhat confusing)"
stef's avatar
stef committed
117
msgstr ""
stef's avatar
stef committed
118
119
"Je nám ľúto, že sa musíme chrániť pred automatickými útokmi, prosím "
"prepáčte nám toto nepohodlie. (pozor, + a * sú si trochu podobné)"
stef's avatar
stef committed
120
121
122

#: bt/models.py:6
msgid "Belgium"
stef's avatar
stef committed
123
msgstr "Belgicko"
stef's avatar
stef committed
124
125
126

#: bt/models.py:7
msgid "Bulgaria"
stef's avatar
stef committed
127
msgstr "Bulharsko"
stef's avatar
stef committed
128
129
130

#: bt/models.py:8
msgid "Czech Republic"
stef's avatar
stef committed
131
msgstr "Česká Republika"
stef's avatar
stef committed
132
133
134

#: bt/models.py:9
msgid "Denmark"
stef's avatar
stef committed
135
msgstr "Dánsko"
stef's avatar
stef committed
136
137
138

#: bt/models.py:10
msgid "Germany"
stef's avatar
stef committed
139
msgstr "Nemecko"
stef's avatar
stef committed
140
141
142

#: bt/models.py:11
msgid "Estonia"
stef's avatar
stef committed
143
msgstr "Estónsko"
stef's avatar
stef committed
144
145
146

#: bt/models.py:12
msgid "Ireland"
stef's avatar
stef committed
147
msgstr "Írsko"
stef's avatar
stef committed
148
149
150

#: bt/models.py:13
msgid "Greece"
stef's avatar
stef committed
151
msgstr "Grécko"
stef's avatar
stef committed
152
153
154

#: bt/models.py:14
msgid "Spain"
stef's avatar
stef committed
155
msgstr "Španielsko"
stef's avatar
stef committed
156

stef's avatar
stef committed
157
#: bt/models.py:15 templates/about.html:12
stef's avatar
stef committed
158
msgid "France"
stef's avatar
stef committed
159
msgstr "Francúzsko"
stef's avatar
stef committed
160
161
162

#: bt/models.py:16
msgid "Italy"
stef's avatar
stef committed
163
msgstr "Taliansko"
stef's avatar
stef committed
164
165
166

#: bt/models.py:17
msgid "Cyprus"
stef's avatar
stef committed
167
msgstr "Cyprus"
stef's avatar
stef committed
168
169
170

#: bt/models.py:18
msgid "Latvia"
stef's avatar
stef committed
171
msgstr "Lotyšsko"
stef's avatar
stef committed
172
173
174

#: bt/models.py:19
msgid "Lithuania"
stef's avatar
stef committed
175
msgstr "Litva"
stef's avatar
stef committed
176
177
178

#: bt/models.py:20
msgid "Luxembourg"
stef's avatar
stef committed
179
msgstr "Luxembursko"
stef's avatar
stef committed
180
181
182

#: bt/models.py:21
msgid "Hungary"
stef's avatar
stef committed
183
msgstr "Maďarsko"
stef's avatar
stef committed
184
185
186

#: bt/models.py:22
msgid "Malta"
stef's avatar
stef committed
187
msgstr "Malta"
stef's avatar
stef committed
188

stef's avatar
stef committed
189
#: bt/models.py:23 templates/about.html:13
stef's avatar
stef committed
190
msgid "Netherlands"
stef's avatar
stef committed
191
msgstr "Holandsko"
stef's avatar
stef committed
192
193
194

#: bt/models.py:24
msgid "Austria"
stef's avatar
stef committed
195
msgstr "Rakúsko"
stef's avatar
stef committed
196
197
198

#: bt/models.py:25
msgid "Poland"
stef's avatar
stef committed
199
msgstr "Poľsko"
stef's avatar
stef committed
200
201
202

#: bt/models.py:26
msgid "Portugal"
stef's avatar
stef committed
203
msgstr "Portugalsko"
stef's avatar
stef committed
204
205
206

#: bt/models.py:27
msgid "Romania"
stef's avatar
stef committed
207
msgstr "Rumunsko"
stef's avatar
stef committed
208
209
210

#: bt/models.py:28
msgid "Slovenia"
stef's avatar
stef committed
211
msgstr "Slovinsko"
stef's avatar
stef committed
212
213
214

#: bt/models.py:29
msgid "Slovakia"
stef's avatar
stef committed
215
msgstr "Slovensko"
stef's avatar
stef committed
216
217
218

#: bt/models.py:30
msgid "Finland"
stef's avatar
stef committed
219
msgstr "Fínsko"
stef's avatar
stef committed
220
221
222

#: bt/models.py:31
msgid "Sweden"
stef's avatar
stef committed
223
msgstr "Švédsko"
stef's avatar
stef committed
224
225
226

#: bt/models.py:32
msgid "United Kingdom "
stef's avatar
stef committed
227
msgstr "Veľká Británia "
stef's avatar
stef committed
228
229
230

#: bt/models.py:36
msgid "port"
stef's avatar
stef committed
231
msgstr "port"
stef's avatar
stef committed
232
233
234

#: bt/models.py:37
msgid "protocol"
stef's avatar
stef committed
235
msgstr "protokol"
stef's avatar
stef committed
236
237
238

#: bt/models.py:38
msgid "service"
stef's avatar
stef committed
239
msgstr "služba"
stef's avatar
stef committed
240
241
242

#: bt/models.py:39
msgid "site"
stef's avatar
stef committed
243
msgstr "stránka"
stef's avatar
stef committed
244
245
246

#: bt/models.py:40
msgid "user"
stef's avatar
stef committed
247
msgstr "užívateľ"
stef's avatar
stef committed
248
249
250

#: bt/models.py:41
msgid "ip"
stef's avatar
stef committed
251
msgstr "ip"
stef's avatar
stef committed
252
253
254

#: bt/models.py:44
msgid "Blocking"
stef's avatar
stef committed
255
msgstr "Blokovanie"
stef's avatar
stef committed
256
257
258

#: bt/models.py:45
msgid "Throttling"
stef's avatar
stef committed
259
msgstr "Obmedzenie"
stef's avatar
stef committed
260
261
262

#: bt/models.py:48
msgid "Fixed"
stef's avatar
stef committed
263
msgstr "Pevné"
stef's avatar
stef committed
264
265
266

#: bt/models.py:49
msgid "Mobile"
stef's avatar
stef committed
267
msgstr "Mobilné"
stef's avatar
stef committed
268
269
270
271

#: bt/models.py:87
#, python-format
msgid "Comment #%s"
stef's avatar
stef committed
272
msgstr "Komentár #%s"
stef's avatar
stef committed
273
274
275

#: bt/multifile.py:135
msgid "No file was submitted. Check the encoding type on the form."
stef's avatar
stef committed
276
msgstr "Žiadný súbor nebol pripojený. Prosím skontrolujte kódovanie formulára."
stef's avatar
stef committed
277
278
279

#: bt/multifile.py:137
msgid "No file was submitted."
stef's avatar
stef committed
280
msgstr "Žiadny súbor nebol pripojený."
stef's avatar
stef committed
281
282
283

#: bt/multifile.py:141
msgid "The submitted file is empty."
stef's avatar
stef committed
284
msgstr "Pripojený súbor je prázdny."
stef's avatar
stef committed
285
286
287

#: bt/multifile.py:144
msgid "An incorrect number of files were uploaded."
stef's avatar
stef committed
288
msgstr "Bol pripojený nesprávny počet súborov."
stef's avatar
stef committed
289
290
291

#: bt/views.py:50 bt/views.py:70
msgid "Thank you, this has been already activated"
stef's avatar
stef committed
292
msgstr "Ďakujeme, toto bolo už aktivované"
stef's avatar
stef committed
293
294
295
296

#: bt/views.py:54
#, python-format
msgid "A new report was submitted. To approve click here: %s/moderate/?key=%s\n"
stef's avatar
stef committed
297
298
299
msgstr ""
"Nové ohlásenie bolo pridané. Pre schválenie kliknite sem: "
"%s/moderate/?key=%s\n"
stef's avatar
stef committed
300
301
302

#: bt/views.py:55
msgid "NNMon submission approval"
stef's avatar
stef committed
303
msgstr "NNMon schválenie príspevku"
stef's avatar
stef committed
304
305
306
307
308
309

#: bt/views.py:63
msgid ""
"Thank you for verifying your submission. It will be listed shortly, after"
" we've checked that the report is valid."
msgstr ""
stef's avatar
stef committed
310
311
"Ďakujeme vám za schválenie vášho príspevku. Čoskoro bude zverejnený, "
"potom ako skontrolujeme, či je príspevok platný."
stef's avatar
stef committed
312
313
314

#: bt/views.py:72
msgid "No such key"
stef's avatar
stef committed
315
msgstr "Taký kľúč neexistuje"
stef's avatar
stef committed
316
317
318
319

#: bt/views.py:77
#, python-format
msgid "New infringement reported for %s (%s) %s"
stef's avatar
stef committed
320
msgstr "Nové porušenie bolo ohlásené pre %s (%s) %s"
stef's avatar
stef committed
321
322
323

#: bt/views.py:82
msgid "Thank you for approving the submission."
stef's avatar
stef committed
324
msgstr "Ďakujeme vám za schválenie vášho príspevku."
stef's avatar
stef committed
325
326
327

#: bt/views.py:86
msgid "Thank you for deleting the submission."
stef's avatar
stef committed
328
msgstr "Ďakujeme vám za zmazanie príspevku."
stef's avatar
stef committed
329
330
331

#: bt/views.py:97
msgid "Thank you, this has been already confirmed"
stef's avatar
stef committed
332
msgstr "Ďakujeme, tento príspevok bol už potvrdený"
stef's avatar
stef committed
333
334
335

#: bt/views.py:99
msgid "Thank you for your confirmation"
stef's avatar
stef committed
336
msgstr "Ďakujeme vám za potvrdenie"
stef's avatar
stef committed
337
338
339

#: bt/views.py:104
msgid "Thank you for verifying your confirmation"
stef's avatar
stef committed
340
msgstr "Ďakujeme za overenie vášho potvrdenia"
stef's avatar
stef committed
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350

#: bt/views.py:109
#, python-format
msgid ""
"Thank you for submitting a new report. To finalize your submission please"
" confirm using your validation key.\n"
"Your verification key is %s/%s%s\n"
"Please note that reports are moderated, it might take some time before "
"your report appears online. Thank you for your patience."
msgstr ""
stef's avatar
stef committed
351
352
"Ďakujeme za odoslanie nového príspevku. Pre finalizáciu vášho príspevku "
"ho prosím potvrďte pomocou overovacieho kľúča.\n"
stef's avatar
stef committed
353
354
355
"Váš overovací kľúč je %s/%s%s\n"
"Prosím berte na vedomie, že príspevky sú moderované, takže môže chvíľu "
"trvať, kým sa váš príspevok objaví on-line. Ďakujeme za trpezlivosť."
stef's avatar
stef committed
356
357
358

#: bt/views.py:110
msgid "NNMon submission verification"
stef's avatar
stef committed
359
msgstr "NNMon kontrola príspevku"
stef's avatar
stef committed
360
361
362
363
364
365

#: bt/views.py:157
msgid ""
"Thank you for submitting this report, you will receive a verification "
"email shortly."
msgstr ""
stef's avatar
stef committed
366
367
"Ďakujeme za odoslanie tohto príspevku, čoskoro dostanete verifikačný "
"e-mail."
stef's avatar
stef committed
368

stef's avatar
stef committed
369
370
#: templates/about.html:7
msgid ""
stef's avatar
stef committed
371
"RespectMyNet.eu is an online platform enabling citizens to become the "
stef's avatar
stef committed
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
"watchmen of the Internet by reporting Net Neutrality violations. Everyone"
" is invited to report undue blocking or throttling of their Internet "
"access, and help  name and shame operators' harmful practices."
msgstr ""

#: templates/about.html:8
msgid ""
"This platform is a joint project by La Quadrature du Net, Bits of Freedom"
" and individual contributors. It was launched on September 22nd, 2011."
msgstr ""

#: templates/about.html:9
msgid ""
"Organisations will submit reports to national and EU regulatory "
"authorities if appropriate."
msgstr ""

#: templates/about.html:10
msgid "For enquiries about the project, please contact:"
msgstr ""

#: templates/add.html:30
msgid "New Violation"
msgstr ""

#: templates/add.html:33 templates/index.html:104
msgid "Provide optional details"
msgstr ""

#: templates/add.html:44 templates/index.html:115
msgid "save"
msgstr ""

#: templates/base.html:28
msgid "Logout"
msgstr ""

#: templates/base.html:30
#, fuzzy
msgid "Admin"
msgstr "Španielsko"

#: templates/base.html:32
#, fuzzy
msgid "Login"
msgstr "Blokovanie"

#: templates/base.html:37
msgid "Home"
msgstr ""

#: templates/base.html:38
424
msgid "Cases"
stef's avatar
stef committed
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
msgstr ""

#: templates/base.html:39
msgid "What's Net Neutrality"
msgstr ""

#: templates/base.html:40
msgid "Start Monitoring"
msgstr ""

#: templates/base.html:41
msgid "Contact"
msgstr ""

#: templates/feeditem.html:5 templates/view.html:54
msgid "Description"
msgstr ""

#: templates/feeditem.html:11 templates/view.html:61
msgid "Attachments"
msgstr ""

#: templates/feeditem.html:22 templates/view.html:74
msgid "Media"
msgstr ""

#: templates/feeditem.html:23
msgid "Affected Resource/service"
msgstr ""

#: templates/feeditem.html:24 templates/view.html:73
msgid "Type"
msgstr ""

#: templates/feeditem.html:25 templates/view.html:75
msgid "Temporary restriction"
msgstr ""

#: templates/feeditem.html:25 templates/feeditem.html:27 templates/view.html:76
#: templates/view.html:77
msgid "yes"
msgstr ""

#: templates/feeditem.html:26 templates/view.html:76
msgid "Loophole offering"
msgstr ""

#: templates/feeditem.html:27 templates/view.html:77
msgid "Contractual restriction"
msgstr ""

#: templates/feeditem.html:29 templates/view.html:78
msgid "Contract excerpt"
msgstr ""

#: templates/index.html:101
481
msgid "Add New Case"
stef's avatar
stef committed
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
msgstr ""

#: templates/index.html:119
msgid "On Internet, you decide what you do, right? Not anymore!"
msgstr ""

#: templates/index.html:120
msgid ""
"We all rely more and more on our access to Internet to do serious things "
"like find jobs and fun things like chat with friends. But telco's are "
"increasingly trying to control your behavior online, by restricting the "
"things you are doing on the internet. Now you have a chance to do "
"something about that!"
msgstr ""

#: templates/index.html:121
msgid ""
"Help us chart all the ways that internet providers are violating our "
"online freedom: Is your operator blocking or throttling your Internet "
"communications, for instance by making it impossible to use chat programs"
" or charging extra for Internet telephony? Let us know by filling up this"
" form (it takes less than two minutes!). We will make sure that the "
"relevant authorities are informed, so that we can put an end to this."
msgstr ""

#: templates/index.html:122
508
msgid "Featured Cases"
stef's avatar
stef committed
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
msgstr ""

#: templates/index.html:126
msgid "Infringing offering"
msgstr ""

#: templates/index.html:127
msgid "Confirmed"
msgstr ""

stef's avatar
stef committed
519
#: templates/index.html:137 templates/list.html:69
stef's avatar
stef committed
520
521
522
523
524
525
526
527
528
msgid ""
"In order to <strong>validate your confirmation</strong> of this case, "
"please enter your email address"
msgstr ""

#: templates/index.html:139
msgid "ok"
msgstr ""

stef's avatar
stef committed
529
#: templates/index.html:140 templates/list.html:73
stef's avatar
stef committed
530
531
532
533
534
535
536
537
#, fuzzy
msgid "cancel"
msgstr "Francúzsko"

#: templates/index.html:146
msgid "Confirm"
msgstr ""

stef's avatar
stef committed
538
#: templates/list.html:41
stef's avatar
stef committed
539
540
541
542
543
msgid ""
"This is a list of all reported violations of net neutrality. See <a "
"href='/about'>What is net neutrality</a> for a short explanation. "
msgstr ""

stef's avatar
stef committed
544
#: templates/list.html:45
stef's avatar
stef committed
545
546
547
msgid "country"
msgstr ""

stef's avatar
stef committed
548
#: templates/list.html:46
stef's avatar
stef committed
549
550
551
msgid "operator"
msgstr ""

stef's avatar
stef committed
552
#: templates/list.html:47
stef's avatar
stef committed
553
554
555
msgid "contract"
msgstr ""

stef's avatar
stef committed
556
#: templates/list.html:48
stef's avatar
stef committed
557
558
559
msgid "resource"
msgstr ""

stef's avatar
stef committed
560
#: templates/list.html:49
stef's avatar
stef committed
561
562
563
msgid "type"
msgstr ""

stef's avatar
stef committed
564
#: templates/list.html:50
stef's avatar
stef committed
565
566
567
msgid "fixed / wireless"
msgstr ""

stef's avatar
stef committed
568
#: templates/list.html:51
stef's avatar
stef committed
569
570
571
msgid "confirmations"
msgstr ""

stef's avatar
stef committed
572
#: templates/list.html:66 templates/view.html:85
stef's avatar
stef committed
573
574
575
msgid "confirm"
msgstr ""

stef's avatar
stef committed
576
#: templates/list.html:72
stef's avatar
stef committed
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
msgid "OK"
msgstr ""

#: templates/nn.html:7
msgid ""
"On the Internet, <strong>you</strong> decide what you do, right? Not "
"anymore!"
msgstr ""

#: templates/nn.html:8
msgid ""
"Large telecommunication providers want to control what you do online. "
"They want to restrict access to internet telephony in order to force you "
"to use their telephone services. They want to charge you for viewing of "
"videos. They want to prohibit the use of specific software on their "
"networks, or throttle innovative applications such as peer-to-peer "
"filesharing."
msgstr ""

#: templates/nn.html:9
msgid ""
"This must stop. We want to ensure that your freedom online is protected "
"and that you decide which content you access, and which applications and "
"services you use. Net neutrality is about your freedom online."
msgstr ""

#: templates/nn.html:10
msgid ""
"Violations on Net Neutrality are bad for freedom of communication, "
"freedom of choice, innovation and communication costs. They lead to a "
"situation where the provider can decide what you do online, not you, and "
"this restricts your freedom. It becomes more difficult for innovative "
"companies to offer their services via the internet, because they may be "
"blocked or slowed down by providers. And it leads to higher communication"
" costs because you may have to pay extra to use cheap services such as "
"internet telephony."
msgstr ""

#: templates/nn.html:11
msgid ""
"We need to ensure that the Internet remains free, open and accessible for"
" all. This is what Net Neutrality is about. The European Commission and "
"national regulators need to prohibit providers from restricting your "
"online traffic and do so before it is too late. In order to convince them"
" about the urgency of this problem, we aim to create a comprehensive "
"report of Net Neutrality violations in Europe. This website is the way to"
" report these violations."
msgstr ""

#: templates/start.html:7
msgid ""
"Do you want to check whether your access provider is manipulating your "
"internet traffic? Great! There are a lot of tools which make life easier "
"for you. Here is a short selection."
msgstr ""

#: templates/start.html:8
msgid "Recommended tools"
msgstr ""

#: templates/start.html:9
msgid ""
"These tools are probably the most helpful when it comes to tracking "
"traffic discrimination."
msgstr ""

#: templates/start.html:12
msgid "available for MacOS Ubuntu Windows"
msgstr ""

#: templates/start.html:13
msgid ""
"Neubot is a research project on network neutrality of the NEXA Center for"
" Internet & Society at Politecnico di Torino. The project is based on a "
"lightweight open-source program that interested users can download and "
"install on their computers. The program runs in background and "
"periodically performs transmission tests with some test servers and with "
"other instances of the program itself. These transmission tests probe the"
" Internet using various application level protocols. The program saves "
"tests results locally and uploads them on the project servers. The "
"collected dataset contains samples from various Providers and allows to "
"monitor network neutrality."
msgstr ""

#: templates/start.html:16
msgid "in-browser java"
msgstr ""

#: templates/start.html:17
msgid ""
"Test whether certain applications or traffic are being blocked or "
"throttled on your broadband connection.  Glasnost attempts to detect "
"whether your Internet access provider is performing application-specific "
"traffic shaping. Currently, you can test if your ISP is throttling or "
"blocking email, HTTP or SSH transfer, Flash video, and P2P apps including"
" BitTorrent, eMule and Gnutella."
msgstr ""

#: templates/start.html:20
msgid "runs on PocketPCs"
msgstr ""

#: templates/start.html:21
msgid ""
"Detect whether your mobile broadband provider is performing application "
"or service specific differentiation."
msgstr ""

#: templates/start.html:25
msgid "Additional tools"
msgstr ""

#: templates/start.html:26
msgid ""
"These tools are interesting to test the overall quality of your Internet "
"connections."
msgstr ""

stef's avatar
stef committed
695
696
697
698
699
700
#: templates/start.html:29
msgid ""
"runs on <a "
"href=\"http://ndt.googlecode.com/files/AndroidNdt-1.0b1.apk\">Android</a>"
msgstr ""

stef's avatar
stef committed
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
#: templates/start.html:30
msgid ""
"Test your connection speed and receive sophisticated diagnosis of "
"problems limiting speed."
msgstr ""

#: templates/start.html:33
msgid "Diagnose common problems that impact last-mile broadband networks."
msgstr ""

#: templates/start.html:36
msgid "See how much bandwidth your connection provides"
msgstr ""

#: templates/start.html:37
msgid "Windows, MacOSX, Linux"
msgstr ""

#: templates/start.html:40
msgid "runs on Linux, MacOSX, Windows"
msgstr ""

#: templates/start.html:41
msgid ""
"Determine whether an ISP is performing traffic shaping. ShaperProbe "
"detects whether your ISP performs \"traffic shaping\". Traffic shaping "
"means that your ISP automatically drops your access rate after you have "
"downloaded or uploaded a certain number of bytes. ShaperProbe detects "
"whether traffic shaping is used in either the upload or download "
"directions, and in that case that it is used, ShaperProbe reports the "
"shaping rate and the \"maximum burst size\" before shaping begins."
msgstr ""

#: templates/start.html:44
msgid ""
"Passive monitoring by NANO-agent: NANO-agent monitors the number of "
"packets transferred for each active flow per unit time, as well as tracks"
" for unexpected events like packet loss, and TCP RST packets.  NANO-agent"
" coallates each flow with the application that owns the flow.  NANO agent"
" also monitors the load on the client computer.  All these statistics are"
" reported to collection servers located at Georgia Tech.  You may "
"visualize your data by visiting this page."
msgstr ""

#: templates/start.html:45
msgid ""
"Privacy: NANO will monitor all of your Internet traffic and send back "
"limited statistics, but does not collect data on what is being sent."
msgstr ""

#: templates/start.html:48
msgid ""
"torrent-protocol based sensor plugin for vuze/azareus bittorrent client "
"using a crowd approach sharing data with peers."
msgstr ""

#: templates/start.html:51
msgid "torrent-protocol based sensor plugin for vuze/azareus bittorrent client"
msgstr ""

#: templates/start.html:54
msgid "browser java applet"
msgstr ""

#: templates/start.html:55
msgid ""
"comprehensive tcp/udp and protocol level sensor see <a "
"href=\"http://netalyzr.icsi.berkeley.edu/restore/id=example-"
"session\">example report</a> for capabilities"
msgstr ""

#: templates/start.html:58
msgid "what not to report"
msgstr ""

#: templates/start.html:59
msgid ""
"Sample of common ISP issues that DO NOT require a formal complaint (from:"
" http://www.ispreview.co.uk/new/complain/complain.shtml)"
msgstr ""

#: templates/start.html:62
msgid ""
"Brief and Uncommon Critical Service (Email, Website Browsing etc.) "
"Outages."
msgstr ""

#: templates/start.html:63
msgid ""
"Sadly, ISPs experience occasional problems with online services, such as "
"email access. These are  usually resolved after a few minutes or hours, "
"an only very occasionally will they last longer than a day. Don't get too"
" frustrated, inform them of your problem and allow some time for it to be"
" resolved."
msgstr ""

#: templates/start.html:66
msgid "General Fluctuations in Broadband Speed."
msgstr ""

#: templates/start.html:67
msgid ""
"Broadband is a so-called \"best efforts\" service, which means it is "
"shared between many users and open to fluctuations in performance (often "
"more so in dense urban areas). For example, if you have an 8Mbps package "
"but your line is only rated to cope with 2Mbps then you should not be "
"surprised to see speeds vary from around 1 to 1.5Mbps (potentially lower "
"during peak periods). Few get the advertised or even best estimated speed"
" for their line."
msgstr ""

#: templates/start.html:70
msgid ""
"Short and Uncommon Broadband Connection Problems.  Once again, "
"connections do sometimes go down and fail to connect/reconnect, though "
"usually for no more than one day at most. These issues should be very "
"rare and 9 times out of 10 they will be fixed within a few minutes or "
"hours."
msgstr ""

#: templates/view.html:72
msgid "Resource"
msgstr ""

#: templates/view.html:82
msgid ""
"In order to <strong>validate your confirmation</strong>, please enter "
"your email address"
msgstr ""

#: templates/view.html:91
832
#, fuzzy
stef's avatar
stef committed
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
msgid "Comments"
msgstr "Komentár #%s"

#: templates/view.html:99
msgid "Add comment"
msgstr ""

#: templates/registration/activate.html:8
msgid "Your account activation might work now. If not mail me."
msgstr ""

#: templates/registration/activation_complete.html:8
msgid "Your account is now active."
msgstr ""

#: templates/registration/activation_email.txt:4
msgid "Here's your activation key"
msgstr ""

#: templates/registration/activation_email.txt:7
msgid "Please click on this link to activate your account"
msgstr ""

#: templates/registration/activation_email.txt:10
msgid "This link will expire in:"
msgstr ""

#: templates/registration/activation_email.txt:10
msgid "days."
msgstr ""

#: templates/registration/login.html:13
#: templates/registration/password_reset_confirm.html:4
#: templates/registration/password_reset_form.html:4
msgid "Password reset"
msgstr ""

#: templates/registration/password_change_done.html:4
msgid "Password change successful"
msgstr ""

#: templates/registration/password_change_done.html:8
msgid "Your password was changed."
msgstr ""

#: templates/registration/password_change_form.html:4
msgid "Password change"
msgstr ""

#: templates/registration/password_change_form.html:12
msgid "Please correct the error below."
msgid_plural "Please correct the errors below."
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[2] ""

#: templates/registration/password_change_form.html:16
msgid ""
"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your "
"new password twice so we can verify you typed it in correctly."
msgstr ""

#: templates/registration/password_change_form.html:22
msgid "Old password"
msgstr ""

#: templates/registration/password_change_form.html:27
msgid "New password"
msgstr ""

#: templates/registration/password_change_form.html:32
msgid "Password (again)"
msgstr ""

#: templates/registration/password_change_form.html:38
#: templates/registration/password_reset_confirm.html:19
msgid "Change my password"
msgstr ""

#: templates/registration/password_reset_complete.html:4
msgid "Password reset complete"
msgstr ""

#: templates/registration/password_reset_complete.html:8
msgid "Your password has been set.  You may go ahead and log in now."
msgstr ""

#: templates/registration/password_reset_complete.html:10
msgid "Log in"
msgstr ""

#: templates/registration/password_reset_confirm.html:10
msgid "Enter new password"
msgstr ""

#: templates/registration/password_reset_confirm.html:12
msgid ""
"Please enter your new password twice so we can verify you typed it in "
"correctly."
msgstr ""

#: templates/registration/password_reset_confirm.html:16
msgid "New password:"
msgstr ""

#: templates/registration/password_reset_confirm.html:18
msgid "Confirm password:"
msgstr ""

#: templates/registration/password_reset_confirm.html:24
msgid "Password reset unsuccessful"
msgstr ""

#: templates/registration/password_reset_confirm.html:26
msgid ""
"The password reset link was invalid, possibly because it has already been"
" used.  Please request a new password reset."
msgstr ""

#: templates/registration/password_reset_done.html:4
msgid "Password reset successful"
msgstr ""

#: templates/registration/password_reset_done.html:8
msgid ""
"We've e-mailed you instructions for setting your password to the e-mail "
"address you submitted. You should be receiving it shortly."
msgstr ""

#: templates/registration/password_reset_email.html:2
msgid "You're receiving this e-mail because you requested a password reset"
msgstr ""

#: templates/registration/password_reset_email.html:3
#, python-format
msgid "for your user account at %(site_name)s"
msgstr ""

#: templates/registration/password_reset_email.html:5
msgid "Please go to the following page and choose a new password:"
msgstr ""

#: templates/registration/password_reset_email.html:9
msgid "Your username, in case you've forgotten:"
msgstr ""

#: templates/registration/password_reset_email.html:11
msgid "Thanks for using our site!"
msgstr ""

#: templates/registration/password_reset_email.html:13
#, python-format
msgid "The %(site_name)s team"
msgstr ""

#: templates/registration/password_reset_form.html:8
msgid ""
"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll "
"e-mail instructions for setting a new one."
msgstr ""

#: templates/registration/password_reset_form.html:12
msgid "E-mail address:"
msgstr ""

#: templates/registration/password_reset_form.html:12
msgid "Reset my password"
msgstr ""