Unverified Commit 26d42d04 authored by Olivér Remény's avatar Olivér Remény Committed by Hosted Weblate

Translated using Weblate (Hungarian)

Currently translated at 100.0% (15 of 15 strings)

Translation: GAFAM/Translations
Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/gafam/translations/hu/
parent a1aec89e
......@@ -7,61 +7,95 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: The GAFAM poster campaign translations 2018\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: <tech@gafam.info>\n"
"POT-Creation-Date: 2018-01-12 03:44+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-01-12 03:44+0100\n"
"Last-Translator: Automatically generated\n"
"Language-Team: none\n"
"PO-Revision-Date: 2018-12-27 22:50+0000\n"
"Last-Translator: Olivér Remény <remenyo@gmail.com>\n"
"Language-Team: Hungarian <https://hosted.weblate.org/projects/gafam/"
"translations/hu/>\n"
"Language: hu\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Weblate 3.4-dev\n"
# Google
msgid "google-title"
msgstr ""
msgstr "A Google"
msgid "google-body"
msgstr ""
"SZŰRI\n"
"A\n"
"GONDOLATAIDAT"
msgid "google-footer"
msgstr ""
"A Google szűri a keresési találataidat és YouTube\n"
"ajánlásaid hogy analizálja hogyan reagálsz rá,\n"
"illetve hogy a saját szűrő buborékjában tartson"
# Apple
msgid "apple-title"
msgstr ""
msgstr "Az Apple"
msgid "apple-body"
msgstr ""
"TUDJA\n"
"HOL VAN\n"
"AZ\n"
"ANYÁD"
msgid "apple-footer"
msgstr ""
"Ha iOS-es, ha Androidos telefonod van, az Apple\n"
"és a Google egyaránt követi, gyűjti és elemzi a helyzeted\n"
"anélkül hogy szólna, vagy hogy dönthetnél róla"
# Facebook
msgid "facebook-title"
msgstr ""
msgstr "A facebook"
msgid "facebook-body"
msgstr ""
"DÖNT ARRÓL\n"
"HOGY MIT\n"
"OLVASS"
msgid "facebook-footer"
msgstr ""
"A Facebook választja ki hírfolyamod tartalmát\n"
"hogy analizálja a reakciódat, illetve hogy bent tartson a \n"
"saját filter buborékjában"
# Amazon
msgid "amazon-title"
msgstr ""
msgstr "Az amazon"
msgid "amazon-body"
msgstr ""
"TUDJA\n"
"HOGY MIT\n"
"KAPTÁL\n"
"AJÁNDÉKBA"
msgid "amazon-footer"
msgstr ""
"Elég nagy csoportot vizsgálva, a triviálisnak\n"
"tűnő viselkedésformák is sokat fedhetnek fel\n"
"a személyiségedről, az elvárásairól és a társaidról"
# Microsoft
msgid "microsoft-title"
msgstr ""
msgstr "A Microsoft"
msgid "microsoft-body"
msgstr ""
"ALAKÍTJA\n"
"A\n"
"GYERMEKEIDET"
msgid "microsoft-footer"
msgstr ""
"A Microsoft bevásárolja magát az iskolákba\n"
"és az egyetemekbe az áraik csökkentésével\n"
"hogy idomítsa a tanárokat és a diákokat"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment