Unverified Commit 401a6ca5 authored by Hosted Weblate's avatar Hosted Weblate
Browse files

Merge branch 'origin/master' into Weblate.

parents ce172f10 c86a4dc4
...@@ -7,7 +7,7 @@ msgstr "" ...@@ -7,7 +7,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: The GAFAM poster campaign translations 2018\n" "Project-Id-Version: The GAFAM poster campaign translations 2018\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: <tech@gafam.info>\n" "Report-Msgid-Bugs-To: <tech@gafam.info>\n"
"POT-Creation-Date: 2018-01-12 03:44+0100\n" "POT-Creation-Date: 2018-01-12 03:44+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2020-02-17 23:32+0000\n" "PO-Revision-Date: 2020-02-20 16:33+0000\n"
"Last-Translator: Milo Ivir <mail@milotype.de>\n" "Last-Translator: Milo Ivir <mail@milotype.de>\n"
"Language-Team: Croatian <https://hosted.weblate.org/projects/gafam/" "Language-Team: Croatian <https://hosted.weblate.org/projects/gafam/"
"translations/hr/>\n" "translations/hr/>\n"
...@@ -17,7 +17,7 @@ msgstr "" ...@@ -17,7 +17,7 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=" "Plural-Forms: nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<="
"4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n" "4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Weblate 3.11\n" "X-Generator: Weblate 3.11.1\n"
# Google # Google
msgid "google-title" msgid "google-title"
...@@ -50,7 +50,7 @@ msgid "apple-footer" ...@@ -50,7 +50,7 @@ msgid "apple-footer"
msgstr "" msgstr ""
"Ako imaš iOS-ov ili Androidov pametni telefon, Apple\n" "Ako imaš iOS-ov ili Androidov pametni telefon, Apple\n"
"i Google prate, prikupljaju i analiziraju gdje se nalaziš,\n" "i Google prate, prikupljaju i analiziraju gdje se nalaziš,\n"
"bez da te o tome obavijeste ili da ti daju izbor" "bez da te o tome obavještavaju ili da ti daju izbor"
# Facebook # Facebook
msgid "facebook-title" msgid "facebook-title"
...@@ -64,9 +64,9 @@ msgstr "" ...@@ -64,9 +64,9 @@ msgstr ""
msgid "facebook-footer" msgid "facebook-footer"
msgstr "" msgstr ""
"Facebook odabire sadržaje tvojih feedova\n" "Facebook odabire sadržaje tvojih feedova,\n"
"kako bi analizirali tvoje reakcije i kako bi te\n" "kako bi analizirali tvoje reakcije i kako bi te\n"
"ograničili te na njihov algoritam filtra" "ograničili na njihov algoritam filtra"
# Amazon # Amazon
msgid "amazon-title" msgid "amazon-title"
...@@ -81,7 +81,7 @@ msgstr "" ...@@ -81,7 +81,7 @@ msgstr ""
msgid "amazon-footer" msgid "amazon-footer"
msgstr "" msgstr ""
"Analizirano na dovoljnoj razini, ponašanja koja\n" "Analizirano na dovoljno visokoj razini, ponašanja koja\n"
"smatraš beznačajnima, mogu otkriti mnogo o tebi,\n" "smatraš beznačajnima, mogu otkriti mnogo o tebi,\n"
"tvojim očekivanja i tvojim prijateljima" "tvojim očekivanja i tvojim prijateljima"
...@@ -98,5 +98,5 @@ msgstr "" ...@@ -98,5 +98,5 @@ msgstr ""
msgid "microsoft-footer" msgid "microsoft-footer"
msgstr "" msgstr ""
"Microsoft su uvlači u škole i sveučilišta\n" "Microsoft su uvlači u škole i sveučilišta\n"
"sklapajući s njima ugovore za obuku\n" "sklapajući s njima ugovore, kako bi navikli\n"
"učitelja i učenika" "učitelje i učenike koristiti njihove proizvode"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment