Unverified Commit 930a817a authored by Jeannette L's avatar Jeannette L Committed by Hosted Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Finnish)

Currently translated at 73.3% (11 of 15 strings)

Translation: GAFAM/Translations
Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/gafam/translations/fi/
parent 97eac16b
......@@ -7,61 +7,99 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: The GAFAM poster campaign translations 2018\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: <tech@gafam.info>\n"
"POT-Creation-Date: 2018-01-12 03:44+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-01-12 03:44+0100\n"
"Last-Translator: Automatically generated\n"
"Language-Team: none\n"
"PO-Revision-Date: 2020-03-20 07:36+0000\n"
"Last-Translator: Jeannette L <j.lavoie@net-c.ca>\n"
"Language-Team: Finnish <https://hosted.weblate.org/projects/gafam/"
"translations/fi/>\n"
"Language: fi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Weblate 4.0-dev\n"
# Google
msgid "google-title"
msgstr ""
msgstr "Google"
msgid "google-body"
msgstr ""
"SUODATTAA\n"
"SINUN\n"
"AJATUKSESI"
#, fuzzy
msgid "google-footer"
msgstr ""
"Google suodattaa hakutulokset ja YouTube\n"
"-suosituksia reaktioiden analysoimiseksi\n"
"ja rajoittaa sinut sen suodatin kupla"
# Apple
msgid "apple-title"
msgstr ""
msgstr "Apple"
msgid "apple-body"
msgstr ""
"TIETÄÄ,\n"
"MISSÄ SINUN\n"
"ÄITISI\n"
"ON"
msgid "apple-footer"
msgstr ""
"Jos sinulla on iOS- tai Android-älypuhelin, Apple\n"
"ja Google seuraavat, keräävät ja analysoivat sijaintisi\n"
"kertomatta sinulle ja antamatta sinun valita"
# Facebook
msgid "facebook-title"
msgstr ""
msgstr "facebook"
msgid "facebook-body"
msgstr ""
"VALITSEE,\n"
"MITÄ SINÄ\n"
"LUET"
#, fuzzy
msgid "facebook-footer"
msgstr ""
"Facebook valitsee uutissyötteesi sisällön\n"
"analysoidakseen reaktioitasi ja rajoittaakseen sinut\n"
"sen suodatinkuplaan"
# Amazon
msgid "amazon-title"
msgstr ""
msgstr "amazon"
msgid "amazon-body"
msgstr ""
"TIETÄÄ,\n"
"MITÄ LAHJOJA\n"
"SINÄ\n"
"SAAT"
#, fuzzy
msgid "amazon-footer"
msgstr ""
"Analysoitu riittävän mittakaavassa, käytökset, jotka\n"
"saattaavat tuntua vähäpätöisiltä voivat paljastaa paljon oman\n"
"persoonallisuuttasi, odotuksiasi ja vertaisihisi"
# Microsoft
msgid "microsoft-title"
msgstr ""
msgstr "Microsoft"
msgid "microsoft-body"
msgstr ""
"MUOTOILEE\n"
"SINUN\n"
"LAPSESI"
#, fuzzy
msgid "microsoft-footer"
msgstr ""
"Microsoft ostaa oikeutensa\n"
"kouluissa kouluttaakseen\n"
"opettajia ja oppilaita"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment