Add translation into Hungarian

parent ef70ec42
......@@ -11,6 +11,7 @@ in progress
- Remove empty translation into Czech.
- Add translation into Basque. Thanks, beriain!
- Add translation into Galician. Thanks, Xosé!
- Add translation into Hungarian. Thanks, Olivér!
2018-05-13 0.7.0
......
{
"google-title": "A Google",
"google-body": "SZŰRI\nA\nGONDOLATAIDAT",
"google-footer": "A Google szűri a keresési találataidat és YouTube\najánlásaid hogy analizálja hogyan reagálsz rá,\nilletve hogy a saját szűrő buborékjában tartson",
"apple-title": "Az Apple",
"apple-body": "TUDJA\nHOL VAN\nAZ\nANYÁD",
"apple-footer": "Ha iOS-es, ha Androidos telefonod van, az Apple\nés a Google egyaránt követi, gyűjti és elemzi a helyzeted\nanélkül hogy szólna, vagy hogy dönthetnél róla",
"facebook-title": "A facebook",
"facebook-body": "DÖNT ARRÓL\nHOGY MIT\nOLVASS",
"facebook-footer": "A Facebook választja ki hírfolyamod tartalmát\nhogy analizálja a reakciódat, illetve hogy bent tartson a \nsaját filter buborékjában",
"amazon-title": "Az amazon",
"amazon-body": "TUDJA\nHOGY MIT\nKAPTÁL\nAJÁNDÉKBA",
"amazon-footer": "Elég nagy csoportot vizsgálva, a triviálisnak\ntűnő viselkedésformák is sokat fedhetnek fel\na személyiségedről, az elvárásairól és a társaidról",
"microsoft-title": "A Microsoft",
"microsoft-body": "ALAKÍTJA\nA\nGYERMEKEIDET",
"microsoft-footer": "A Microsoft bevásárolja magát az iskolákba\nés az egyetemekbe az áraik csökkentésével\nhogy idomítsa a tanárokat és a diákokat"
}
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment