Public
Authored by dienlanhtranle

Địa‌ ‌chỉ‌ ‌trạm‌ ‌bảo‌ ‌hành‌ ‌lò vi sóng AQUA ở‌ ‌đâu?‌

Lò vi sóng thương hiệu AQUA có thể dễ dàng tìm thấy ở các trung tâm điện máy và siêu thị điện máy. Ngoài chất lượng và giá tốt thì chính sách bảo hành của lò vi sóng AQUA cũng làm hài lòng khách hàng rất nhiều. Hôm nay điện lạnh Trần Lê giới thiệu cho các bạn chính sách bảo hành cũng như địa chỉ trạm trung tâm bảo hành lò vi sóng AQUA ở đâu nhé.

Giới‌ ‌thiệu‌ ‌về‌ ‌thương‌ ‌hiệu‌ ‌lò vi sóng AQUA:

AQUA là thương hiệu lò vi sóng nổi tiếng của SANYO Nhật Bản được thành lập vào năm 1905. Tại Việt Nam, nhà máy SANYO đầu tiên được thành lập vào năm 1996 Năm 2012, tập đoàn Haier Group Corporation của Trung Quốc mua lại Sanyo.

Đến năm 2014 tập đoàn HAIER cho ra mắt thương hiệu lò vi sóng AQUA Việt Nam với những sản phẩm lò vi sóng chất lượng cao và giá tốt cho người tiêu dùng.

Chính‌ ‌sách-Quy‌ ‌định‌ ‌về‌ ‌bảo‌ ‌hành‌ ‌lò vi sóng AQUA:‌ ‌ Tất‌ ‌cả‌ ‌các‌ ‌sản‌ ‌phẩm‌ ‌lò vi sóng AQUA đều‌ ‌được‌ ‌bảo‌ ‌hành‌ ‌chính‌ ‌hãng‌ ‌của‌ AQUA ‌tại‌ ‌các‌ ‌trung‌ ‌tâm‌ ‌bảo‌ ‌hành‌ ‌với‌ ‌các‌ ‌điều‌ ‌kiện‌ ‌như‌ ‌sau:‌ ‌ ‌

 • Lò vi sóng AQUA ‌được‌ ‌bảo‌ ‌hành‌ ‌miễn‌ ‌phí‌ ‌tại‌ ‌các‌ ‌trung‌ ‌tâm‌ ‌bảo‌ ‌hành‌ ‌của‌ AQUA ‌nếu‌ ‌còn‌ ‌trong‌ ‌thời‌ ‌hạn‌ ‌bảo‌ ‌hành‌ ‌tính‌ ‌máy‌ ‌ngày‌ ‌giao‌ ‌hàng‌ ‌trên‌ ‌hóa‌ ‌đơn‌ ‌của‌ ‌sản‌ ‌phẩm.‌ ‌
 • Có‌ ‌đầy‌ ‌đủ‌ ‌phiếu‌ ‌bảo‌ ‌hành‌ ‌và‌ ‌tem‌ ‌bảo‌ ‌hành‌ ‌của‌ AQUA ‌trên‌ ‌lò vi sóng.‌ ‌
 • Thông‌ ‌tin‌ ‌về‌ ‌lò vi sóng AQUA ‌như‌ ‌model,‌ ‌số‌ ‌seri,..‌ ‌trên‌ ‌hóa‌ ‌đơn‌ ‌và‌ ‌phiếu‌ ‌bảo‌ ‌hành‌ ‌phải‌ ‌trùng‌ ‌với‌ ‌thông‌ ‌tin‌ ‌trên‌ ‌lò vi sóng AQUA ‌.‌ ‌
 • Thời‌ ‌hạn‌ ‌bảo‌ ‌hành‌ ‌của‌ ‌lò vi sóng AQUA ‌là‌ ‌24‌ ‌tháng‌ ‌kể‌ ‌máy‌ ‌ngày‌ ‌mua‌ ‌hàng‌ ‌và‌ ‌không‌ ‌quá‌ ‌30‌ ‌tháng‌ ‌máy‌ ‌ngày‌ ‌xuất‌ ‌xưởng,‌ ‌các‌ ‌sự‌ ‌cố‌ ‌chi‌ ‌tiết‌ ‌về‌ ‌mặt‌ ‌kỹ‌ ‌thuật‌ ‌tuân‌ ‌theo‌ ‌các‌ ‌quy‌ ‌định‌ ‌bảo‌ ‌hành,‌ ‌sửa‌ ‌chữa‌ ‌trong‌ ‌danh‌ ‌mục‌ ‌bảo‌ ‌hành.‌ ‌
 • Lò vi sóng AQUA ‌không‌ ‌bị‌ ‌hư‌ ‌hại‌ ‌do‌ ‌lắp‌ ‌đặt‌ ‌và‌ ‌sử‌ ‌dụng‌ ‌không‌ ‌đúng‌ ‌cách.

Những‌ ‌trường‌ ‌hợp‌ ‌không‌ ‌được‌ ‌bảo‌ ‌hành‌:

Những‌ ‌trường‌ ‌hợp‌ ‌sau‌ ‌đây‌ ‌sẽ‌ ‌không‌ ‌được‌ ‌bảo‌ ‌hành‌ ‌-‌ ‌đổi‌ ‌trả‌ ‌miễn‌ ‌phí‌ ‌các‌ ‌sản‌ ‌phẩm‌ ‌lò vi sóng AQUA gồm:‌ ‌ ‌

 • Lò vi sóng AQUA ‌đã‌ ‌hết‌ ‌hạn‌ ‌hoặc‌ ‌quá‌ ‌thời‌ ‌hạn‌ ‌bảo‌ ‌hành‌ ‌ghi‌ ‌trên‌ ‌phiếu‌ ‌bảo‌ ‌hành‌ ‌hoặc‌ ‌bị‌ ‌mất‌ ‌phiếu‌ ‌bảo‌ ‌hành.‌ ‌
 • Tem‌ ‌bảo‌ ‌hành‌ ‌lò vi sóng AQUA ‌bị‌ ‌rách‌ ‌hay‌ ‌bị‌ ‌khuyết‌ ‌(‌ ‌thiếu‌ ‌một‌ ‌phần‌ ‌tem),‌ ‌bị‌ ‌dán‌ ‌đè‌ ‌lên‌ ‌hay‌ ‌các‌ ‌thông‌ ‌tin‌ ‌trên‌ ‌tem‌ ‌bảo‌ ‌hành‌ ‌có‌ ‌dấu‌ ‌hiệu‌ ‌đã‌ ‌chỉnh‌ ‌sửa.‌ ‌
 • Phiếu‌ ‌bảo‌ ‌hành‌ ‌lò vi sóng AQUA ‌không‌ ‌ghi‌ ‌rõ‌ ‌số‌ ‌seri‌ ‌sản‌ ‌phẩm‌ ‌và‌ ‌ngày‌ ‌mua‌ ‌lò vi sóng.‌ ‌
 • Thông‌ ‌số‌ ‌máy‌ ‌trên‌ ‌lò vi sóng AQUA ‌không‌ ‌xác‌ ‌định‌ ‌được‌ ‌hoặc‌ ‌không‌ ‌giống‌ ‌với‌ ‌thông‌ ‌tin‌ ‌máy‌ ‌ghi‌ ‌trên‌ ‌phiếu‌ ‌bảo‌ ‌hành‌ ‌lò vi sóng.‌ ‌
 • lò vi sóng AQUA ‌bị‌ ‌hư‌ ‌hỏng‌ ‌do‌ ‌tác‌ ‌động‌ ‌bên‌ ‌ngoài‌ ‌làm‌ ‌rơi,‌ ‌vỡ,‌ ‌va‌ ‌đập,‌ ‌trầy‌ ‌xước,‌ ‌móp‌ ‌méo,‌ ‌hoen‌ ‌rỉ,‌ ‌chảy‌ ‌nước‌ ‌hoặc‌ ‌do‌ ‌lửa‌ ‌đốt,‌ ‌thiên‌ ‌tai‌ ‌gây‌ ‌ra.‌ ‌
 • Lò vi sóng AQUA ‌có‌ ‌dấu‌ ‌hiệu‌ ‌hư‌ ‌hỏng‌ ‌do‌ ‌chuột‌ ‌bọ‌ ‌hoặc‌ ‌côn‌ ‌trùng‌ ‌xâm‌ ‌nhập‌ ‌vào.‌ ‌
 • Sử‌ ‌dụng‌ ‌lò vi sóng AQUA không‌ ‌đúng‌ ‌theo‌ ‌sách‌ ‌hướng‌ ‌dẫn,‌ ‌sử‌ ‌dụng‌ ‌sai‌ ‌điện‌ ‌áp‌ ‌quy‌ ‌định‌ ‌của‌ ‌nhà‌ ‌sản‌ ‌xuất.‌ ‌
 • Các‌ ‌loại‌ ‌phụ‌ ‌kiện‌ ‌kèm‌ ‌theo‌ ‌lò vi sóng AQUA ‌như:‌ ‌dây‌ ‌nguồn,‌ ‌dây‌ ‌tín‌ ‌hiệu,‌ ‌nắn‌ ‌dòng,‌ ‌đèn‌ ‌tín‌ ‌hiệu,‌ ‌quạt‌ ‌trên‌ ‌thiết‌ ‌bị,‌ ‌hoặc‌ ‌thiết‌ ‌bị‌ ‌do‌ ‌quạt‌ ‌bị‌ ‌hỏng‌ ‌gây‌ ‌ra‌ ‌cháy‌ ‌nổ‌ ‌không‌ ‌nằm‌ ‌trong‌ ‌danh‌ ‌mục‌ ‌bảo‌ ‌hành.‌ ‌
 • Máy‌ tự ‌ý‌ ‌tháo‌ ‌dỡ,‌ ‌sửa‌ ‌chữa‌ ‌lò vi sóng AQUA bởi‌ ‌các‌ ‌cá‌ ‌nhân‌ ‌hoặc‌ ‌kỹ‌ ‌thuật‌ ‌viên‌ ‌không‌ ‌được‌ ‌sự‌ ‌ủy‌ ‌quyền‌ ‌của‌ ‌trung‌ ‌tâm‌ ‌bảo‌ ‌hành‌ AQUA.

Xem thêm Địa chỉ trạm bảo hành tủ lạnh AQUA ở đâu: https://trello.com/c/AedhyzTm

Nhận‌ ‌bảo‌ ‌trì,‌ ‌bảo‌ ‌dưỡng‌ ‌và‌ ‌sửa‌ ‌chữa‌ ‌tính‌ ‌phí‌ ‌ngoài‌ ‌bảo‌ ‌hành‌:

Ngoài‌ ‌dịch‌ ‌vụ‌ ‌bảo‌ ‌hành‌ ‌lò vi sóng AQUA ‌,‌ ‌Điện‌ ‌lạnh‌ ‌Trần‌ ‌Lê‌ ‌còn‌ ‌mang‌ ‌đến‌ ‌cho‌ ‌bạn‌ ‌dịch‌ ‌vụ‌ ‌bảo‌ ‌trì,‌ ‌bảo‌ ‌dưỡng‌ ‌và‌ ‌sửa‌ ‌chữa‌ ‌có‌ ‌tính‌ ‌phí‌ ‌ngoài‌ ‌bảo‌ ‌hành‌ ‌cho‌ ‌khách‌ ‌hàng‌ ‌không‌ ‌đủ‌ ‌điều‌ ‌kiện‌ ‌bảo‌ ‌hành‌ ‌sản‌ ‌phẩm.‌ ‌ ‌ Các‌ ‌dịch‌ ‌vụ‌ ‌bảo‌ ‌trì,‌ ‌bảo‌ ‌dưỡng‌ ‌bao‌ ‌gồm:‌ ‌bảo‌ ‌dưỡng‌ ‌lò vi sóng AQUA ‌định‌ ‌kỳ,‌ ‌nạp‌ ‌ga,‌ ‌rửa‌ ‌lưới‌ ‌lọc,‌ ‌quét‌ ‌bụi‌ ‌bên‌ ‌trong,‌ ‌lau‌ ‌chùi‌ ‌vệ‌ ‌sinh‌ ‌cho‌ ‌lò vi sóng AQUA ‌,‌ ‌sửa‌ ‌chữa‌ ‌những‌ ‌hỏng‌ ‌hóc‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌sửa‌ ‌được‌ ‌(có‌ ‌bao‌ ‌gồm‌ ‌thay‌ ‌mới‌ ‌linh‌ ‌kiện‌ ‌chính‌ ‌hãng).‌ ‌Thời‌ ‌gian‌ ‌và‌ ‌chi‌ ‌phí‌ ‌bảo‌ ‌trì‌ ‌bảo‌ ‌dưỡng‌ ‌máy‌ ‌thuộc‌ ‌vào‌ ‌sự‌ ‌thỏa‌ ‌thuận‌ ‌giữa‌ ‌trung‌ ‌tâm‌ ‌bảo‌ ‌hành‌ ‌lò vi sóng AQUA ‌và‌ ‌khách‌ ‌hàng.

Xem thêm https://suachuadienlanhhcm.com/trung-tam-bao-hanh/

Một‌ ‌số‌ ‌sự‌ ‌cố‌ ‌thường‌ ‌gặp‌ ‌ở‌ ‌lò vi sóng AQUA:‌

Sửa‌ ‌chữa‌ ‌lò vi sóng AQUA không‌ ‌chạy‌ ‌quạt‌ ‌gió.‌ ‌ Sửa‌ ‌chữa‌ ‌lò vi sóng AQUA có‌ ‌tiếng‌ ‌kêu‌ ‌lạ.‌ ‌ Sửa‌ ‌chữa‌ ‌lò vi sóng AQUA bị‌ ‌lỗi‌ ‌hệ‌ ‌điều‌ ‌khiển.‌

Địa‌ ‌chỉ‌ ‌trung‌ ‌tâm‌ ‌bảo‌ ‌hành‌ AQUA:

Địa‌ ‌chỉ‌ ‌các‌ ‌trạm‌ ‌trung‌ ‌tâm‌ ‌bảo‌ ‌hành‌ ‌chính‌ ‌hãng‌ ‌lò vi sóng ‌thương‌ ‌hiệu‌ AQUA ‌:‌ ‌ ‌ 871/3a‌ ‌Huỳnh‌ ‌Tấn‌ ‌Phát,‌ ‌Quận‌ ‌7,‌ ‌TP.HCM.‌ ‌ 173B/29‌ ‌Nguyễn‌ ‌Tất‌ ‌Thành,‌ ‌Quận‌ ‌4,‌ ‌TP.HCM.‌ ‌ 1033/8B‌ ‌Đường‌ ‌3/2,‌ ‌Quận‌ ‌11,‌ ‌TP.HCM.‌ ‌ 921/6‌ ‌Nguyễn‌ ‌Văn‌ ‌Quá,‌ ‌Quận‌ ‌12,‌ ‌TP.HCM.‌ ‌ 295/47‌ ‌Tô‌ ‌Ký,‌ ‌Quận‌ ‌12,‌ ‌TP.HCM.‌ ‌ 67/5A‌ ‌Nguyễn‌ ‌Oanh,‌ ‌Quận‌ ‌Gò‌ ‌Vấp,‌ ‌TP.HCM.‌ ‌ 791/25‌ ‌Phạm‌ ‌Văn‌ ‌Đồng,‌ ‌Quận‌ ‌Thủ‌ ‌Đức,‌ ‌TP.HCM.‌ ‌ 213/95C‌ ‌Nơ‌ ‌Trang‌ ‌Long,‌ ‌Quận‌ ‌Bình‌ ‌Thạnh,‌ ‌TP.HCM.‌ ‌ 84/191‌ ‌Phan‌ ‌Đăng‌ ‌Lưu,‌ ‌Quận‌ ‌Phú‌ ‌Nhuận,‌ ‌TP.HCM.‌ ‌ 305/25A‌ ‌Quang‌ ‌Trung,‌ ‌Quận‌ ‌Gò‌ ‌Vấp,‌ ‌TP.HCM.‌ ‌ 527/16‌ ‌Trường‌ ‌Chinh,‌ ‌Quận‌ ‌Tân‌ ‌Bình,‌ ‌TP.HCM.‌ ‌ 125A/78‌ ‌Cách‌ ‌Mạng‌ ‌Tháng‌ ‌8,‌ ‌Quận‌ ‌10,‌ ‌TP.HCM.‌ ‌ 315B‌ ‌Xa‌ ‌lộ‌ ‌Hà‌ ‌Nội,‌ ‌Quận‌ ‌2,‌ ‌TP.HCM.‌ ‌ 55/74‌ ‌Quốc‌ ‌Hương,‌ ‌Quận‌ ‌2,‌ ‌TP.HCM.‌ ‌ 491/37‌ ‌Mai‌ ‌Chí‌ ‌Thọ,‌ ‌Quận‌ ‌2,‌ ‌TP.HCM.‌ ‌ 295/57‌ ‌Đặng‌ ‌Văn‌ ‌Bi,‌ ‌Quận‌ ‌9,‌ ‌TP.HCM.‌ ‌ 590/63‌ ‌Đỗ‌ ‌Xuân‌ ‌Hợp,‌ ‌Quận‌ ‌9,‌ ‌TP.HCM.‌ ‌ 711/45‌ ‌Bà‌ ‌Hom,‌ ‌Quận‌ ‌6,‌ ‌TP.HCM.‌ ‌ 618/34‌ ‌Mã‌ ‌Lò,‌ ‌Quận‌ ‌Bình‌ ‌Tân,‌ ‌TP.HCM.‌ ‌ 357/89A‌ ‌Luỹ‌ ‌Bán‌ ‌Bích,‌ ‌Quận‌ ‌Tân‌ ‌Phú,‌ ‌TP.HCM.‌ ‌ 294/51‌ ‌Cư‌ ‌Xá‌ ‌Bắc‌ ‌Hải,‌ ‌Quận‌ ‌10,‌ ‌TP.HCM.‌ ‌ 591/44‌ ‌Nguyễn‌ ‌Ảnh‌ ‌Thủ,‌ ‌Hóc‌ ‌Môn,‌ ‌TP.HCM.‌ ‌ 497/36‌ ‌Hương‌ ‌Lộ‌ ‌2,‌ ‌Quận‌ ‌Bình‌ ‌Tân,‌ ‌TP.HCM.‌ ‌ 557/128‌ ‌Tên‌ ‌Lửa,‌ ‌Quận‌ ‌Bình‌ ‌Tân,‌ ‌TP.HCM.‌ ‌ 935/71‌ ‌Nguyễn‌ ‌Văn‌ ‌Linh,‌ ‌huyện‌ ‌Bình‌ ‌Chánh,‌ ‌TP.HCM.‌ ‌ 293/72‌ ‌Phạm‌ ‌Thế‌ ‌Hiển,‌ ‌Quận‌ ‌8,‌ ‌TP.HCM.‌ ‌ ‌ Liên‌ ‌hệ‌ ‌với‌ ‌chúng‌ ‌tôi:‌ ‌ ‌ Trung‌ ‌tâm‌ ‌bảo‌ ‌hành‌ ‌điện‌ ‌lạnh‌ ‌Trần‌ ‌Lê‌ ‌chuyên‌ ‌bảo‌ ‌hành‌ ‌máy‌ ‌lạnh,‌ tủ ‌lạnh,‌ ‌máy‌ ‌giặt,‌ ‌máy‌ ‌nước‌ ‌nóng,‌ ‌lò‌ ‌vi‌ ‌sóng,‌ ‌lò‌ ‌nướng‌ ‌chính‌ ‌hãng‌ ‌tại‌ ‌tphcm.‌ ‌ Điện‌ ‌Lạnh‌ ‌Trần‌ ‌Lê‌ ‌ Địa‌ ‌chỉ:‌ ‌191/25‌ ‌Lê‌ ‌Lợi,‌ ‌Phường‌ ‌3,‌ ‌Quận‌ ‌Gò‌ ‌Vấp,‌ ‌TP‌ ‌HCM‌ ‌ Điện‌ ‌thoại:‌ ‌079‌ ‌7376‌ ‌182‌ ‌ Website:‌ ‌https://suachuadienlanhhcm.com‌

449 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment