Public
Authored by dung

Công ty xskt Quảng Ninh ủng hộ 160 triệu đồng cho một số tổ chức

Dịp cuối năm 2018, nhiều công ty xổ số kiến thiết đã có những hoạt động ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng. Bài viết dưới đây của xsmb thứ 2 ghi nhận những đóng góp tích cực của đại diện công ty xổ số miền Nam - xskt tp HCM và XSMB- công ty xskt Quảng Ninh.

1dc19b03b797c2c41a7cba177a60387c

Là đơn vị trực thuộc XSMB, công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh thường xuyên có nhiều hoạt động ý nghĩa đóng góp cho các cá nhân, tổ chức và cộng đồng.

Những hoạt động thiết thực như: ủng hộ người nghèo, tham gia phong trào “mái ấm công đoàn”, ủng hộ quỹ “đền ơn đáp nghĩa”; góp sức “xây dựng nông thôn mới”;... được thực hiện thường xuyên liên tục.

Mới đây, ngày 11/12/2018, đại diện Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Ninh đã tiến hành buổi lễ ủng hộ từ thiện cho các tổ chức. Gần 10 đơn vị, tổ chức trong tỉnh đã nhận số tiền ủng hộ với tổng giá trị lên tới 160 triệu đồng.

Trong đó, riêng hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh nhận được sự quan tâm ủng hộ nhiều hơn cả. Đồng thời, nhiều cá nhân có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó được công ty thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ thường xuyên.

Xo so mien bac - Công ty xskt Quảng Ninh và công ty xskt Tp HCM chỉ là 2 trong số nhiều đơn vị kinh doanh xổ số tiêu biểu đã có những đóng góp tích cực cho cộng đồng. Dịp cuối năm cũng là thời điểm các công ty nhìn lại hành trình thiện nguyện đã đi qua và có nhiều sự giúp đỡ hơn nữa cho những người kém may mắn hơn.

Hy vọng những công ty xskt với những hoạt động ý nghĩa, thiết thực sẽ tiếp tục lan tỏa để những người kém may mắn có cơ hội cải thiện cuộc sống của mình ngày một tốt đẹp hơn!

Edited
329 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment